Já Jana

Jsem Žena, matka, manželka Jana Krátká a vůni života nadechuji zajímavých 40 let.

Práci s lidmi se věnuji od roku 2014 a jak už to tak bývá, celé to začalo potřebou pracovat sama se sebou. Bývala jsem pod vlivem osobní křivdy, že jsem neměla na moji životní cestu ideální začátek a šťastné podmínky. A mohla jsem si na toto po zbytek života zoufat. Zvolila jsem však jinak a všechny takové pocity, křivdy a dopady mých přešlapů jsem se rozhodla transformovat v odlišnou energii. Nejsem s tím asi ještě zcela hotová a možná to tak i má být. Je však osvobozující vidět samotnou životní cestu jako ten cíl. A že jsem byla schopna učinit a realizovat takovou volbu, to není výsledkem žádných mých speciálních vlastností a schopností, ale důsledkem toho, že jsem sama kdysi připustila, že potřebuji pomoc, dovolila jsem si ji a nechala jsem si pomoci. Dnes už kráčím a tančím sama, A s určitostí vím, že tuto schopnost má každý člověk.

A ve svém konání směrem k vám mám jednu zásadní jistotu, která mi dodává odvahu, víru a umožňuje mi pracovat v pravdě. Tou jistotou je odžitá zkušenost. Metody, se kterými pracuji, byly na počátku metody, které mně samotné pomáhaly. Pakliže jsem jejich efekt zažila a dodnes zažívám, nemůže být mé provázení vás pro mě jen práce. Považuji to za velké štěstí, které mě však nevynáší do výšin nebeských nad vaše hlavy, ale které mě udržuje v křehké pokoře a úctě ke každému člověku a především k Životu. Za ten můj děkuji mým rodičům. ♥

MOOD

CERTIFIKÁTY

Nejvyšší z deseti získaných certifikátů Kineziologie One Brain a Three in One Concept

Rekvalifikační oprávnění 

k výkonu práce Kouče