Kineziologie a další...

Kineziologii považuji za základ mé práce. I když si ji nezvolíte a přijdete na koučink, mé koučování je osobité právě tímto vlivem, jenž nelze ode mě oddělit. 

Kineziologie One Brain and Three in One Concept

Co to je?

Je to cesta a metoda, která účinně obchází to, co si my myslíme, protože pracuje s podvědomím a skrytým stresovým blokem, tím pádem je schopna lépe identifikovat příčinu. Ke správné identifikaci je požíván kineziologický svalový test.

Její aplikace vede jak k identifikaci, tak i k odstranění limitů zakořeněných v podvědomí (v minulosti).

Limity se mohou projevovat jak pocitem, tak i stavem, neúspěchem v osobním, partnerském či profesním životě, ve škole, ve vztazích s dalšími lidmi, nebo i sebedestruktivním chováním, neschopností vidět řešení... atd.

Kineziologie One Brain má své kořeny v čínské medicíně, kde vše souvisí se vším. I proto se tato metoda zabývá sladěním všech částí života, jako je minulost / současnost / budoucnost, vědomí / podvědomí / tělo, mozek / srdce / tělo. Jejím cílem je kompletní harmonie a souhra.

Jinými slovy lze také říci, že tato metoda účinně pracuje i s pojmem a jevem, který nazýváme STRES. (Stres = snížené uvědomění).

Na sezení není třeba se jakkoli připravovat, není třeba se svlékat, ani podávat jakékoli výkony, celý proces je jemný a bezpečný.

Mindfulness - vnímavost

Ve svém životě a při práci s vámi užívám principů Mindfulness. Nejsem lektor této metody, ale ten, kdo ji žije, a při mém provázení vás, vám mohu tyto jednoduché principy nenásilně předávat.

A co že to je to Mindfulness?

Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Podle principů Mindfulness je vhodné žít, chceme-li naplno prožívat svůj přítomný život, budovat lepší vztahy k sobě i k ostatním lidem, lépe zvládat náročné situace a stres, lépe se soustředit a lépe se učit, budovat kvalitní pracovní prostředí. Chceme-li méně konfliktů v našich každodenních životech.

Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co zažíváme, získáváme odstup, vhled a větší kontrolu nad tím, co se děje v nás a kolem nás; osvobozujeme se od neprospěšných návyků a otevírá se pro nás prostor nových možností (jak reagovat či nereagovat). 


© 2018 Jana Krátká| Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!